Kontakt.


Bonnier Brands
info@bonnierbrands.com
Box 3159, 103 63 Stockholm

Tel: +46 8 696 80 00
Besök: Sveavägen 56, Stockholm
Leveranser: Luntmakargatan 45, 111 37 Stockholm

Kundservice
kundservice@bonnierforlagen.se
+46 (0)8 696 84 10

Alla Bonnierförlagens återförsäljare kan också vända sig till direkt till http://kundservice.bonnierforlagen.se för svar på många av de frågor som kundservice hanterar – dygnet

Christian Wallin
Förlagschef
christian@bonnierbrands.com
+46 (0)8 696 81 11

Nathalie Allwin
Produktansvarig
nathalie@bonnierbrands.com
+46 (0)8 696 81 10

Susanne Manns
Licensansvarig
susanne.manns@bonnierbrands.com
+46 (0)8 696 81 09

Erik Engelv
Försäljningsansvarig
erik@bonnierbrands.com
+46 (0)8 696 81 53

Matilda Svensson
AD / Produktutvecklingsansvarig
matilda@bonnierbrands.com
+46 (0)8 696 85 05

Eva Persson
Marknadsansvarig
eva.persson@bonnierforlagen.se
+46 (0)8 696 80 62

Reetta Miettiseen
Business Manager Finland
reetta.miettinen@bonnierbooks.fi